Havenkwartier, Assen

Toekomstig

Modern en stoer wonen aan de Blauwe As!

Havenkwartier, wonen, werken en recreëren op een unieke locatie

Het Havenkwartier in Assen wordt omgevormd van een bedrijventerrein naar een woon-werkgebied: modern en stoer! Met veel ruimte voor pioniers en eigen initiatief. Met het centrum van Assen en het vernieuwde stationsgebied binnen handbereik. Het Havenkwartier is een initiatief van de gemeente Assen. Ook ontwikkelaars, woningbouwcorporaties en eigenaren in het gebied doen mee.

Gelegen op het grensgebied van centrum en natuur biedt het Havenkwartier kansen om een onderscheidende nieuwe woonwijk te maken. Het Havenkwartier wordt in de toekomst een plek waar van alles te beleven is, compleet met horeca en culturele voorzieningen. De ontwikkeling gaat fasegewijs en vraaggericht. Daarbij is veel ruimte voor particulier initiatief. Water staat centraal in en rond de Havenkade.

De in 2017 geopende Blauwe As-vaarroute met de nieuwe passantenhaven zorgt voor een impuls van het gebied. Ook aan de overzijde op het Veemarktterrein worden vanaf 2019 stadse woningen gebouwd. Hiermee wordt dit deel van Assen een prettig woongebied.

Silo

De 70 jaar oude graansilo is straks een blikvanger in het gebied. De silo is modern ingericht als Ondernemersfabriek, voor startende ondernemers. Rondom de silo is ruimte voor modern wonen, vernieuwende bedrijven en horecavoorzieningen. De omgeving vormt een inspiratiebron voor vernieuwende architectuur.

De Blauwe As

In 2017 is de nieuwe vaarroute door Assen geopend; de Blauwe As. De vaarroute loopt midden door het Havenkwartier. De vaarroute maakt het mogelijk om via hartje Assen door te varen naar Meppel of Groningen. Aan de Havenkade is een nieuwe lighaven aangelegd. Verder kreeg de nieuwe vaarroute maar liefst zes nieuwe bruggen en twee sluizen. Ook zijn nieuwe wandelroutes aangelegd langs het Kanaal en over de sluizen.

Het gebied

Het Havenkwartier kent op dit moment vier ontwikkelgebieden (bouwenveloppen). Aan de kant van de dr. A. Philipsweg zijn dat er drie: zuid, midden en oost. En rondom de Havenkade ligt het gebied ‘Sluiskade’. De Sluiskade krijgt nu eerst prioriteit.
Uiteindelijk biedt het Havenkwartier ruimte aan ten minste 500 woningen.

Flexibele aanpak

Het Havenkwartier wordt niet in één keer ontwikkeld, maar krijgt geleidelijk gestalte. We leggen eerst de focus op het gebied rondom de Haven en de Sluis: de ‘Sluiskade’. Het gebied heeft potenties en biedt volop kansen voor wonen aan het water. Hier zullen in de toekomst de eerste moderne woningen verrijzen. 

Woonwensen
Er zijn diverse ontwikkelaars geïnteresseerd in Het Havenkwartier Assen. Mede vanwege de nabijheid van het NS-station liggen er ideeën voor stadswoningen en moderne appartementen. We gaan dit komende tijd verder verkennen ….. helpt u ons daarbij?

Wij zijn namelijk benieuwd wat úw voorkeuren zijn op het gebied van woningtypes, stijlen, indelingen en budget. Uw woonwensen vormen een goed fundament voor een verdere ontwikkeling van deze fraaie locatie. Op deze wijze willen wij u graag betrekken bij het tot stand komen van een vraaggestuurd en toekomstgerichte ontwikkeling. Mocht u vragen hebben over de woonwensmodule neem dan gerust contact op met Lamberink Nieuwbouwmakelaars! Telefoonnummer 0592-338415 of nieuwbouw@lamberink.nl.

 

Duurzaamheid
De gemeente Assen wil samen met diverse partijen in het Noorden het circulair bouwen ontwikkelen. Ook in het Havenkwartier staat duurzaamheid daarom voorop. Dit betekent dat Assen de ontwikkelingen volgt en dat er volop ruimte is voor duurzame materialen en toepassing van duurzame energiebronnen.

 Het Havenkwartier is een ontwikkeling van gemeente Assen i.s.m. ontwikkelende partijen in het gebied. Kijk ook op  www.assen.nl 

Overzichtskaart Havenkwartier Assen

Mogelijke toekomstige bouwlocaties in het Havenkwartier.

Downloads

Klik op de icoontjes om de documenten te bekijken

Havenkade in het verleden


Bekijken

Documentatie per e-mail

Ontvang de bovenstaande documentatie van dit type woning per e-mail:

Ik wens documentatie per e-mail te ontvangen en mijn contactgegevens te delen met de verkopend makelaar. Ik ga akkoord met de toepasselijke privacyverklaring.

Suggesties & vragen

Heb je suggesties, aanvullende woonwensen, vragen en/of ideeën?  Laat gerust hieronder een bericht achter!

Ik wens gecontacteerd te worden door de makelaar en ga akkoord met de toepasselijke privacyverklaring.