PERSBERICHT<br>Facelift Havenkwartier stap dichterbij

26 juli 2018

 In het verouderde Havenkwartier van Assen liggen volop kansen voor nieuwe ontwikkelingen. Op 17 juli heeft het college van B&W besloten om de opwaardering van het Havenkwartier in fasen mogelijk te maken.

Het college wil de aandacht nu eerst richten op het gebied rondom de Haven en Havenkade. Dit markante gebied biedt mogelijkheden voor woningbouw, recreatie en nieuwe vormen van bedrijvigheid. De werknaam van dit gebied wordt ‘Sluiskade’; een naam die verwijst naar de vorig jaar geopende nieuwe sluis.

Andere initiatieven in de rest van het Havenkwartier hoeven niet stil te liggen. De gemeente Assen houdt hierover graag contact met de ondernemers in het gebied.  

Uiteindelijk heeft het hele Havenkwartier potentie voor minimaal 500 woningen.

De eerste ontwikkelvisie voor het Havenkwartier dateert van 2012. Door de economische crisis was er lange tijd geen interesse vanuit de markt. Afgelopen periode heeft de gemeente opnieuw met alle vastgoedeigenaren in het Havenkwartier gesproken. Een aantal eigenaren gaf aan mee te willen doen in de ontwikkeling. Een aantal wil dit op dit moment niet. De gespreksronde heeft geleid tot vier mogelijke locaties, die zich goed lenen voor nieuwbouw.

De focus wordt nu eerst gelegd op het locatie ‘Sluiskade’. Na de zomer organiseert de gemeente een startbijeenkomst met alle betrokkenen in  de ‘Sluiskade’. Het streven is om hier een start te maken met een concreet plan. Gemeente Assen zal hierbij ook op zoek gaan naar externe financiële middelen, bijvoorbeeld externe bijdragen voor verouderde havengebieden.

 Foto: Paul Meijer

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom Havenkwartier?

Bekijk ook het project Havenkwartier

Toekomstig
custom media

Bekijk ook het project Havenkwartier »